คำนวณภาษี 2562 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2561

โปรแกรมคำนวณภาษี 2562

คำนวณภาษี 2562 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2561

คำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภงด.90 ภงด.91 วางแผนลดหย่อนภาษี

คำนวณภาษี 2562 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2560 วางแผนลดหย่อนภาษี
คำนวณภาษี 2562 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2560 วางแผนลดหย่อนภาษี

คำนวณภาษี 2562 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2561

หมายเหตุ

  • ผลการคำนวณเป็นการประมาณภาษีที่ท่านต้องชำระเบื้องต้นเท่านั้น
  • ข้อมูลนี้ไม่สามารถใช้ประกอบการยื่นภาษีได้
  • ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากกรมสรรพากร หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพลดหย่อนภาษี กองทุนรวมหุ้นระยะยาวลดหย่อนภาษี ประกันชีวิตลดหย่อนภาษี ท่องเที่ยว ซื้อสินค้าหรือบริการลดหย่อนภาษี

คำนวณภาษี 2562 ภ.ง.ด. 91 ปีภาษี 2561