พิกัดการตัดกระแสลัดวงจร (IC) หรือ Interrupting Capacity

พิกัดการตัดกระแสลัดวงจร (IC) Interrupting Capacity

พิกัดการตัดกระแสลัดวงจร (IC) Interrupting Capacity คือ ความสามารถในการตัดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรของอุปกรณ์ป้องกันได้อย่างปลอดภัย โดยไม่ทำให้อุปกรณ์ป้องกันนั้นเสียหายหรือไหม้ลุกลาม โดยทั่วไปแล้ว IC จะมีหน่วยเป็น kA หรือกิโลแอมแปร์ซึ่งเป็นหน่วยของ1,000 แอมแปร์ค่าพิกัดของการตัดกระแสลัดวงจรนี้จะขึ้นอยู่กับมาตรฐานอ้างอิงและแรงดันที่ใช้ในการทดสอบ เช่น ฟิวส์หรือเบรกเกอร์ที่มีพิกัด IC = 10 kA ที่แรงดันทดสอบ 120 V หากนำไปทดสอบที่แรงดัน 240Vอาจมีพิกัด IC เหลือเพียง5kA เป็นต้น

พิกัดการตัดกระแสลัดวงจร (IC) Interrupting Capacity