ฟิวส์ (Fuse)

ฟิวส์ (Fuse)

ฟิวส์ (Fuse) หมายถึง อุปกรณ์ป้องกันกระแสหมายถึง อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินชนิดหนึ่งทำหน้าที่ตัดไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลเกินค่าที่กำหนด ซึ่งเมื่อฟิวส์ทำงานแล้วจะต้องที่กำหนด ซึ่งเมื่อฟิวส์ทำงานแล้วจะต้องเปลี่ยนฟิวส์ใหม่ ฟิวส์ที่ใช้เปลี่ยนต้องมีขนาดกระแสไม่เกินขนาดฟิวส์เดิม และต้องมีขนาดพิกัดการตัดกระแสลัดวงจร (IC) สูงกว่า ขนาดกระแสลัดวงจรสูงสุดที่ไหลผ่านฟิวส์ ตัวอย่างของฟิวส์ตามรูปเป็นฟิวส์กระปุก หรือ คาร์ทริดจ์ฟิวส์ชนิด D ที่มีค่า IC สูงมาก (75 ถึง 100 kA) และมีราคาถูก

ฟิวส์ (Fuse)