วัตต์ (W หรือ Watt) วาร์ หรือ กิโลวาร์ (Var or Kilovar)

วัตต์ (W หรือ Watt) วาร์ หรือ กิโลวาร์ (Var or Kilovar)

วัตต์ (W หรือ Watt)

วัตต์ (W หรือ Watt) คือ หน่วยที่ใช้เรียกขนาดของกำลัง ไฟฟ้าจริงเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าเขียนไว้ว่า 2,000 W หมายความว่าเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ใช้กำลังไฟฟ้า 2,000วัตต์(หรือกินไฟ 2,000วัตต์)

กิโลวัตต์ (kW หรือ Kilowatt)

กิโลวัตต์ (kW หรือ Kilowatt) คือ หน ่วยของกำลังไฟฟ้าเท ่ากับ หนึ่งพันวัตต์เช่น 2 kW หมายถึงกำลังไฟฟ้า 2,000วัตต์สำหรับหน่วยของกกลังไฟฟ้าหนึ่ง ล้านวัตต์จะเรียกว่า เมกะวัตต์(Megawatt หรือ MW)

กิโลวัตต์ (kW หรือ Kilowatt)