สายนิวทรัล หรือ สายเส้นศูนย์ มาตรฐานสีของสายไฟ

สายนิวทรัล หรือ สายเส้นศูนย์ มาตรฐานสีของสายไฟ

สายนิวทรัล หรือ สายเส้นศูนย์ (Neutral)

สายนิวทรัล หรือ สายเส้นศูนย์ (Neutral) หมายถึง สายไฟเส้นหนึ่งในสองเส้น ที่มาจากการไฟฟ้า โดยเป็นสายเส้นที่เมื่อใช้ ไขควงลองไฟดู ไฟจะไม ่ติด โดยจะเป็น เส้นทางไหลกลับออกจากเครื่องใช้ไฟฟ้า สายนิวทรัลปกติจะต้องมีการต ่อลงดินเพื่อ การอ้างอิงให้มีแรงดันเป็นศูนย์ที่หม้อแปลง ของการไฟฟ้า

มาตรฐานสีของสายไฟ

มาตรฐานสีของสายไฟ สีของสายไฟจะถูกกำหนดให้เป็น มาตรฐานเพื่อให้มีการติดตั้งเดินสายอย่าง ถูกต้องโดยอ้างอิงมาตรฐาน มอก.11-2553 ดังนี้

มาตรฐานสีของสายไฟ

สีของสายไฟ (มอก.11-2553)