หน่วยไฟฟ้า หรือ ยูนิต (Unit) หรือ kWh

หน่วยไฟฟ้า หรือ ยูนิต (Unit) หรือ kWh

หน่วยไฟฟ้า หรือ ยูนิต (Unit) หรือ kWh

หน่วยไฟฟ้า หรือ ยูนิต (Unit) หรือ kWh หมายถึง หน ่วยที่ใช้บอกขนาด หรือปริมาณของพลังงานไฟฟ้าที่ใช้งาน พลังงานไฟฟ้า 1 ยูนิต หรือ 1 หน่วย เท่ากับ 1กิโลวัตต์-ชั่วโมง(kilo watthour = กำลังไฟ 1 กิโลวัตต์ใช้งานนาน 1ชั่วโมง)

วาร์ หรือ กิโลวาร์ (Var or Kilovar)

วาร์ หรือ กิโลวาร์ (Var or Kilovar) วาร์คือหน่วยวัดกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ หรือกำลังไฟฟ้าไร้งาน โดยหน่วยวัดกำลัง ไฟฟ้ารีแอกทีฟหนึ่งพันวาร์จะเรียกว่ากิโลวาร์ และหนึ่งล้านวาร์เรียกว่า เมกะวาร์(Mvar)

วาร์ หรือ กิโลวาร์ (Var or Kilovar)