หลอดฟลูออเรสเซนต์

หลอดฟลูออเรสเซนต์

หลอดฟลูออเรสเซนต์ คือ หลอดไฟฟ้าที่มีลักษณะเป็นหลอด ยาวสีขาว กินไฟขนาด 18 W และ 36 W บางชนิดจะขดเป็นวงกลมกินไฟ 32 W หลอด ฟลูออเรสเซนต์นี้ชาวบ้านมักจะเรียกกันผิดๆ ว่า หลอดนีออน

หลอดฟลูออเรสเซนต์

หลอด LED

หลอด LED คือ สารกึ่งตัวนำไฟฟ้า ที่ยอมให้กระแส ไฟฟ้าไหลผ่าน แล้วปล่อยแสงสว่างออกมาได้ ทันที