เครื่องตัดไฟรั่ว หรือ เครื่องตัดวงจร หรือ เครื่องตัดกระแส

เครื่องตัดไฟรั่ว หรือ เครื่องตัดวงจร หรือ เครื่องตัดกระแส

หรือ เครื่อง ตัดกระแส (เศษ) เหลือ (ELCB, GFCI, RCD, RCCB, RCBO)

เครื่องตัดไฟรั่ว หรือ เครื่องตัดวงจร หรือ เครื่องตัดกระแส หมายถึง สวิตช์อัตโนมัติที่สามารถปลดวงจร เมื่อมีกระแสไฟฟ้ารั่วได้อย่างรวดเร็ว ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ เครื่องตัดไฟรั่วใช้ป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าดูด โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะใช้ได้ดีเมื่อใช้กับระบบไฟฟ้าที่มีสายดินอยู่แล้ว และจะช่วยป้องกันอัคคีภัยจากไฟฟ้ารั่วได้อีกด้วยเครื่องตัดไฟรั่วนี้มักจะต้องมีปุ่มสำหรับกดเพื่อทดสอบการทำงานอยู่เสมอ ชาวบ้านมักเรียกเครื่องตัดไฟรั่วนี้ว่าเป็นเครื่องป้องกันไฟดูด

เครื่องตัดไฟรั่ว หรือ เครื่องตัดวงจร เมื่อมีกระแสไฟฟ้ารั่วลงดิน หรือ เครื่อง ตัดกระแส (เศษ) เหลือ (ELCB, GFCI, RCD, RCCB, RCBO)