เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท 2

เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท 2

เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท 2 หมายถึง เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีการหุ้ม ฉนวนหนาเป็น 2 เท่าของความหนาฉนวนที่ ใช้สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าปกติ(ฉนวนไฟฟ้า อาจจะมีชั้นเดียวหรือ 2 ชั้นก็ได้) โดยมักมี สัญลักษณ์ของเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท 2 เป็น รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสซ้อนกัน ติดอยู่ที่หน้า ปัทม์ของเครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งเต้าเสียบที่ใช้ก็ ไม่ต้องมีสายดิน ซึ่งมักมีลักษณะของขาปลั๊ก เพียง 2 ขา และมีฉนวนหุ้มที่โคนขา

เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท 2