เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท 3

เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท 3

เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท 3 หมายถึง เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้กับ แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับไม่เกิน 50 โวลต์ (หรือ120โวลต์ไฟฟ้ากระแสตรง)เครื่องใช้ไฟฟ้า ประเภทนี้ไม่ต้องมีสายดินสัญลักษณ์ของ เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท 3 นี้คือ

เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท 3