เต้ารับ (Socket–outlet หรือ Receptacle) หรือ ปลั๊กตัวเมีย

เต้ารับ (Socket–outlet หรือ Receptacle) หรือ ปลั๊กตัวเมีย

เต้ารับ (Socket–outlet หรือ Receptacle) หรือ ปลั๊กตัวเมีย คือ อุปกรณ์สำหรับเป็นที่รองรับการ เสียบของหัวเสียบที่มาจากเครื่องใช้ไฟฟ้า ปกติเต้ารับจะติดตั้งอยู่กับที่ เช่น ติดอยู่กับ ผนังอาคาร เป็นต้น

เต้ารับ (Socket–outlet หรือ Receptacle) หรือ ปลั๊กตัวเมีย