เต้าเสียบ หรือ ปลั๊ก (Plug) หรือ ปลั๊กตัวผู้

เต้าเสียบ หรือ ปลั๊ก (Plug) หรือ ปลั๊กตัวผู้

เต้าเสียบ หรือ ปลั๊ก (Plug) หรือ ปลั๊กตัวผู้ คือ หัวเสียบที่มีขั้วโลหะติดอยู่ที่ปลาย หัวเสียบนี้จะต่อมาจากสายไฟที่มาจาก เครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อใช้เสียบเข้ากับเต้ารับทำให้ สามารถใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านั้นได้

เต้าเสียบ หรือ ปลั๊ก (Plug) หรือ ปลั๊กตัวผู้