เมนสวิตช์ Main Switch หรือสวิตช์ประธาน

เมนสวิตช์ Main Switch หรือสวิตช์ประธาน

          เมนสวิตช์ Main Switch หรือสวิตช์ประธาน หมายถึง อุปกรณ์ตัวหลักที่ใช้ตัดต่อวงจรไฟฟ้าของสายเมนเข้าอาคาร กับสายภายในทั้งหมด จึงเป็นอุปกรณ์สับ-ปลดวงจรไฟฟ้าตัวแรก ถัดจากมิเตอร์วัดหน่วยไฟฟ้าเข้ามาในบ้าน เมนสวิตช์อาจเป็นอุปกรณ์ตัดไฟหลักตัวเดียว หรือจะอยู่รวมกับอุปกรณ์อื่นๆ ในตู้แผงสวิตช์ (switchboard) กรณีหลังจะรวมเรียกว่าตู้เมนสวิตช์ เมนสวิตช์จึงอาจจะเป็นสวิตช์ คันโยกที่ตัดโหลดได้ (load-break switch) อาจเป็นเบรกเกอร์ (อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินหรือลัดวงจร) หรือ เป็นสวิตช์ที่มีฟิวส์ในตัวก็ได้ แต่ไม่ว่าจะเป็นแบบใดจะต้องมีคุณสมบัติของเครื่องปลดวงจรที่เมื่อปลดวงจรดับไฟแล้วสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัย

เมนสวิตช์ Main Switch หรือสวิตช์ประธาน

          ตู้เมนสวิตช์ชนิดที่ใช้กับบ้านอยู่อาศัยทุกวันนี้ นอกจากจะประกอบด้วยตัวเมนสวิตช์แล้ว มักจะมีอุปกรณ์ป้องกันอื่นๆ เช่น เครื่องตัดไฟรั่ว เบรกเกอร์ย่อยสำหรับป้องกันวงจรย่อยหลายๆ ตัวรวมกันอยู่ในกล่องหรือตู้ ที่มักรู้จักกันว่า ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต (consumer unit)