โปรแกรมคำนวณภาษี ขายของออนไลน์ 2562

โปรแกรมคำนวณภาษี ขายของออนไลน์

เพิ่มรายการลดหย่อน สำหรับปีภาษี 2561

 1. ช้อปช่วยชาติไม่เกิน 15,000 บาท
 2. ค่าฝากครรภ์และคลอดบุตรไม่เกิน 60,000 บาท
 3. ค่าลดหย่อนเที่ยวเมืองรองไม่เกิน 15,000 บาท
โปรแกรมคำนวณภาษี ขายของออนไลน์
โปรแกรมคำนวณภาษี ขายของออนไลน์

เงินได้ มาตรา 40(8)

หักค่าลดหย่อน

คำนวณภาษี

สรุปภาษี

 • เงินได้สุทธิ (บาท)
 • อัตรา
 • ภาษี (บาท)
 • รวม
 • 0

หมายเหตุ

 • ผลการคำนวณเป็นการประมาณภาษีที่ท่านต้องชำระเบื้องต้นเท่านั้น
 • ข้อมูลนี้ไม่สามารถใช้ประกอบการยื่นภาษีได้
 • ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากกรมสรรพากร หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง