โปรแกรมคำนวณภาษี ภงด 90 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

โปรแกรมคำนวณภาษี ภงด 90 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
เพิ่มรายการลดหย่อน สำหรับปีภาษี 2561

  1. ช้อปช่วยชาติไม่เกิน 15,000 บาท
  2. ค่าลดหย่อนเที่ยวเมืองรองไม่เกิน 15,000 บาท
  3. ค่าฝากครรภ์และคลอดบุตรไม่เกิน 60,000 บาท

คำนวณภาษี 2562 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2561

โปรแกรมคำนวณภาษี ภงด 90 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
โปรแกรมคำนวณภาษี ภงด 90 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง