โปรแกรมคำนวณภาษี ภงด 90 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

โปรแกรมคำนวณภาษี ภงด 90 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
เพิ่มรายการลดหย่อน สำหรับปีภาษี 2561

 1. ช้อปช่วยชาติไม่เกิน 15,000 บาท
 2. ค่าลดหย่อนเที่ยวเมืองรองไม่เกิน 15,000 บาท
 3. ค่าฝากครรภ์และคลอดบุตรไม่เกิน 60,000 บาท

คำนวณภาษี 2562 ปีภาษี 2561 ภงด. 90

เงินได้ตามมาตรา 40 (8)

1.เงินได้นักแสดงสาธารณะ
2.หักค่าใช้จ่าย 60% ส่วนที่ไม่เกิน 300,000 บาท
3.หักค่าใช้จ่าย 40% ส่วนที่เกิน 300,000 บาท
4.เงินได้ประเภทอื่นๆ
5.หักค่าใช้จ่าย 60%
6.เงินได้ที่หักค่าใช้จ่ายตามจริง
7.หักค่าใช้จ่าย
8.เงินได้สุทธิ
 • Back
เงินได้ : ฿
ลดหย่อน : ฿
เงินได้สุทธิ : ฿
฿

  หมายเหตุ

  • ผลการคำนวณเป็นการประมาณภาษีที่ท่านต้องชำระเบื้องต้นเท่านั้น
  • ข้อมูลนี้ไม่สามารถใช้ประกอบการยื่นภาษีได้
  • ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากกรมสรรพากร หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  โปรแกรมคำนวณภาษี ภงด 90 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  โปรแกรมคำนวณภาษี ภงด 90 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

  ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง