โปรแกรมคำนวณภาษี ภงด 90 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

โปรแกรมคำนวณภาษี ภงด 90 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
เพิ่มรายการลดหย่อน สำหรับปีภาษี 2561

 1. ช้อปช่วยชาติไม่เกิน 15,000 บาท
 2. ค่าลดหย่อนเที่ยวเมืองรองไม่เกิน 15,000 บาท
 3. ค่าฝากครรภ์และคลอดบุตรไม่เกิน 60,000 บาท

คำนวณภาษี 2562 ปีภาษี 2561 ภงด. 90

เลือกประเภทเงินได้

เงินได้ : ฿
ลดหย่อน : ฿
เงินได้สุทธิ : ฿
฿

  หมายเหตุ

  • ผลการคำนวณเป็นการประมาณภาษีที่ท่านต้องชำระเบื้องต้นเท่านั้น
  • ข้อมูลนี้ไม่สามารถใช้ประกอบการยื่นภาษีได้
  • ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากกรมสรรพากร หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  โปรแกรมคำนวณภาษี ภงด 90 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  โปรแกรมคำนวณภาษี ภงด 90 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

  ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง

  Comments