โวลต์ (V หรือ Volt) แอมป์ หรือ แอมแปร์ (A หรือ Ampere)

โวลต์ (V หรือ Volt) แอมป์ หรือ แอมแปร์ (A หรือ Ampere)

โวลต์ (V หรือ Volt)

โวลต์ (V หรือ Volt) คือ หน่วยที่ใช้เรียก ขนาดของแรงดัน ไฟฟ้า เช่น 230V หมายถึงขนาดของแรงดัน ไฟฟ้าเท่ากับ 230โวลต์

เควี (kV หรือ Kilovolt หรือ กิโลโวลต์)

เควี (kV หรือ Kilovolt หรือ กิโลโวลต์) คือ หน่วยของแรงดันไฟฟ้าที่คิดเป็น พันโวลต์เช่น 24เควีหมายถึง24,000โวลต์

เควี (kV หรือ Kilovolt หรือ กิโลโวลต์)

แอมป์ หรือ แอมแปร์ (A หรือ Ampere)

แอมป์ หรือ แอมแปร์ (A หรือ Ampere) คือ หน่วยที่ใช้เรียกปริมาณของกระแส ไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวนำไฟฟ้าเช่น 5 A หมายถึง ปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ไหลเท่ากับ 5 แอมแปร์

กิโลแอมป์ หรือ กิโลแอมแปร์ (kA หรือ Kilo-ampere)

กิโลแอมป์ หรือ กิโลแอมแปร์ (kA หรือ Kilo-ampere) คือ หน ่วยของกระแสไฟฟ้าคิดเป็น หน่วยของหนึ่งพันแอมป์เช่น 5 kA หมายถึง 5,000 แอมแปร์

กิโลแอมป์ หรือ กิโลแอมแปร์ (kA หรือ Kilo-ampere)