Category: คำและความหมายของคำ

สายนิวทรัล หรือ สายเส้นศูนย์ มาตรฐานสีของสายไฟ

สายนิวทรัล หรือ สายเส้นศูนย์ มาตรฐานสีของสายไฟ สายนิวทรัล หรือ สายเส้นศูนย์ (Neutral) สายนิวทรัล หรือ สายเส้นศูนย์ (Neutral) หมายถึง สายไฟเส้นหนึ่งในสองเส้น ที่มาจากการไฟฟ้า โดยเป็นสายเส้นที่เมื่อใช้ ไขควงลองไฟดู ไฟจะไม ่ติด โดยจะเป็น เส้นทางไหลกลับออกจากเครื่องใช้ไฟฟ้า สายนิวทรัลปกติจะต้องมีการต ่อลงดินเพื่อ การอ้างอิงให้มีแรงดันเป็นศูนย์ที่หม้อแปลง ของการไฟฟ้า มาตรฐานสีของสายไฟ มาตรฐานสีของสายไฟ สีของสายไฟจะถูกกำหนดให้เป็น
Read More

กำลังไฟฟ้าปรากฏ (Apparent Power)

กำลังไฟฟ้าปรากฏ (Apparent Power) กำลังไฟฟ้าปรากฏ (Apparent Power) กำลังไฟฟ้าปรากฏ (Apparent Power) คือ ผลคูณของแรงดันไฟฟ้ากับกระแส ไฟฟ้ามีหน่วยเป็นโวลต์แอมป์หรือวีเอ(VA)มัก ใช้เรียกขนาดกำลังไฟฟ้าของหม้อแปลงไฟฟ้า เควีเอ (kVA) หรือ Kilovolt Ampere เควีเอ (kVA) หรือ Kilovolt Ampere คือหน่วยของกำลังไฟฟ้าปรากฏเป็น หนึ่งพันวีเอ มักใช้เรียกขนาดหม้อแปลง เช่น 1
Read More

หน่วยไฟฟ้า หรือ ยูนิต (Unit) หรือ kWh

หน่วยไฟฟ้า หรือ ยูนิต (Unit) หรือ kWh หน่วยไฟฟ้า หรือ ยูนิต (Unit) หรือ kWh หน่วยไฟฟ้า หรือ ยูนิต (Unit) หรือ kWh หมายถึง หน ่วยที่ใช้บอกขนาด หรือปริมาณของพลังงานไฟฟ้าที่ใช้งาน พลังงานไฟฟ้า 1 ยูนิต หรือ 1 หน่วย
Read More

วัตต์ (W หรือ Watt) วาร์ หรือ กิโลวาร์ (Var or Kilovar)

วัตต์ (W หรือ Watt) วาร์ หรือ กิโลวาร์ (Var or Kilovar) วัตต์ (W หรือ Watt) วัตต์ (W หรือ Watt) คือ หน่วยที่ใช้เรียกขนาดของกำลัง ไฟฟ้าจริงเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าเขียนไว้ว่า 2,000 W หมายความว่าเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ใช้กำลังไฟฟ้า 2,000วัตต์(หรือกินไฟ 2,000วัตต์) กิโลวัตต์ (kW
Read More

โวลต์ (V หรือ Volt) แอมป์ หรือ แอมแปร์ (A หรือ Ampere)

โวลต์ (V หรือ Volt) แอมป์ หรือ แอมแปร์ (A หรือ Ampere) โวลต์ (V หรือ Volt) โวลต์ (V หรือ Volt) คือ หน่วยที่ใช้เรียก ขนาดของแรงดัน ไฟฟ้า เช่น 230V หมายถึงขนาดของแรงดัน ไฟฟ้าเท่ากับ 230โวลต์ เควี
Read More

หลอดฟลูออเรสเซนต์

หลอดฟลูออเรสเซนต์ หลอดฟลูออเรสเซนต์ คือ หลอดไฟฟ้าที่มีลักษณะเป็นหลอด ยาวสีขาว กินไฟขนาด 18 W และ 36 W บางชนิดจะขดเป็นวงกลมกินไฟ 32 W หลอด ฟลูออเรสเซนต์นี้ชาวบ้านมักจะเรียกกันผิดๆ ว่า หลอดนีออน หลอด LED หลอด LED คือ สารกึ่งตัวนำไฟฟ้า ที่ยอมให้กระแส ไฟฟ้าไหลผ่าน แล้วปล่อยแสงสว่างออกมาได้ ทันที
Read More