สร้างแฟลชไดร์บูต UEFI

Create UEFI bootable USB สร้างแฟลชไดร์บูต UEFI

Create UEFI bootable USB สร้างแฟลชไดร์บูต UEFI
การทำให้แฟลชไดร์สามารถบูต Windows 8 หรือ Windows 10 ได้

Affected Systems

 • UEFI BIOS

Operating Systems:

 • Microsoft Windows 7
 • Microsoft Windows 8, 8.1
 • Microsoft Windows 10

Solution

การทำแฟลชไดร์ให้สามารถบูต Windows 8 หรือ Windows 10 แบบ UEFI มีขั้นตอนดังนี้:

 1. เสียบแฟลชไดร์ที่ต้องการทำเป็นตัวบูต
 2. เปิด Command Prompt โดยใช้สิทธิ์แอดมิน
 3. พิมพ์ “DiskPart” ใน Command Prompt
 4. พิมพ์ “List Disk” เพื่อดูหมายเลขของแฟลชไดร์
 5. พิมพ์ “Select Disk X”, โดยที่ X คือหมายเลขของแฟลชไดร์ใน้ข้อ 4.
 6. พิมพ์ “Clean”.
 7. พิมพ์ “Create Partition Primary”.
 8. พิมพ์ “format FS=fat32 quick”.
 9. พิมพ์ “Active”.
 10. พิมพ์ “Assign”.
 11. พิมพ์ “list volume”.
 12. พิมพ์ “Exit” เพื่อออกจาก Command Prompt

จากนั้นให้ทำการคัดลอกไฟล์ทั้งหมดจากแผ่น DVD ตัวบูต Windows ไปยังแฟลชไดร์ที่ได้จากขั้นตอนข้างต้น

Limitation

UEFI BIOS requires 64-bit versions of Windows operating systems.

Create UEFI bootable USB สร้างแฟลชไดร์บูต UEFI
Create UEFI bootable USB สร้างแฟลชไดร์บูต UEFI

Additional Information

The USB boot media must be at least 4GB in capacity.

To install Microsoft Windows 10 or Windows 8 in UEFI mode, the 64-bit versions of the respective operating system DVD media will be required. A full Windows 10 or Windows 8 DVD media is required. An upgrade DVD may not function correctly during base operating installs.