โปรแกรมคำนวณภาษี ขายของออนไลน์ เพิ่มรายการลดหย่อน สำหรับปีภาษี 2561 ช้อปช่วยชาติไม่เกิน 15,000 บาท ค่าฝากครรภ์และคลอดบุตรไม่เกิน 60,000 บาท ค่าลดหย่อนเที่ยวเมืองรองไม่เกิน 15,000 บาท ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กับการลดหย่อนภาษี ขั้นตอนการยื่นภาษีผ่านอินเตอร์เน็ต ภ.ง.ด. 90 ภ.ง.ด. 91 ยื่นแบบออนไลน์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากกรมสรรพากร หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยว ตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่ผู้มีเงินได้มีสิทธิ์ขอหักลดหย่อนภาษี