การเลือกเบรกเกอร์ ขนาดเบรกเกอร์ กับการใช้งาน   การเลือกเบรกเกอร์ ขนาดเบรกเกอร์ กับการใช้งาน การเลือกเบรกเกอร์ ควรเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งาน เพื่อป้องกันการใช้กระแสไฟฟ้า สูงเกินกว่าความสามารถของเบรกเกอร์ ซึ่งจะทำให้ตัวเบรกเกอร์เกิดความร้อน และอาจนำไปสู่การเกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้ ขนาดเบรกเกอร์ ที่เหมาะสมกับสายไฟฟ้า Breaker ABB ขนาด สายไฟ (mm2) (เดินสายติดผนัง) ขนาด สายไฟ (mm2) (เดินสายร้อยท่อ) SH201-C6 0.5 0.5 SH201-C10