เครื่องตัดไฟรั่ว เครื่องตัดไฟฟ้าอัตโนมัติ เครื่องตัดกระแส เครื่องตัดไฟรั่วคืออะไร             เครื่องตัดไฟรั่ว เครื่องตัดไฟฟ้าอัตโนมัติ เครื่องตัดกระแส เครื่องกันไฟดูด เครื่องตัดไฟรั่ว หรือที่รู้จักกันว่า “เครื่องกันไฟดูด” คือ เครื่องตัดไฟฟ้าอัตโนมัติที่ทำหน้าที่ป้องกันอันตราย โดยตัดไฟที่ไหลผ่านตัวมัน ในกรณีที่พบว่ามีกระแสไฟฟ้าบางส่วนรั่วหายไป คือ ไม่ไหลย้อนกลับไปตามสายไฟของการ ไฟฟ้า แต่กลับมีไฟรั่วไหลไปที่อื่น เช่น รั่วไหลลงไปในดินโดยผ่านร่างกายมนุษย์เมื่อมีการสัมผัสไฟหรือ รั่วผ่านฉนวนที่ชำรุดของอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นต้น เครื่องตัดไฟรั่วอาจมีชื่อเรียกอย่างอื่นอีก