Latest

สร้างแฟลชไดร์บูต UEFI

Create UEFI bootable USB สร้างแฟลชไดร์บูต UEFI Create UEFI bootable USB สร้างแฟลชไดร์บูต UEFI การทำให้แฟลชไดร์สามารถบูต Windows 8 หรือ Windows 10 ได้ Affected Systems UEFI BIOS Operating Systems: Microsoft Windows 7
Read More

วางแผนภาษี 2562 ปีภาษี 2561 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โปรแกรมคำนวณภาษี

วางแผนภาษี 2562 ปีภาษี 2561 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โปรแกรมคำนวณภาษี วางแผนภาษี 2562 ปีภาษี 2561 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โปรแกรมคำนวณภาษี ภงด.91 วางแผนลดหย่อนภาษี ภาษี คืออะไร ภาษี หมายถึง เงินที่เก็บจากประชาชน เพื่อนำไปพัฒนาประเทศ ซึ่งมี 2 ประเภท คือ 1. ภาษีทางตรง คือ ภาษีที่เก็บจากประชาชนที่มีรายได้จากการประกอบอาชีพและภาษีที่ได้จากการประกอบกิจการค้า
Read More

โปรแกรมคำนวณภาษีปรับปรุงใหม่ 2561 ปีภาษี 2560 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา วางแผนลดหย่อนภาษี

โปรแกรมคำนวณภาษี ปรับปรุงใหม่ 2561 โปรแกรมคำนวณภาษี ปรับปรุงใหม่ 2561 ปีภาษี 2560 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา วางแผนลดหย่อนภาษี ปรับปรุงโปรแกรมคำนวณภาษี เพิ่มรายละเอียดการลดหย่อน โปรแกรมคำนวณภาษี ปรับปรุงใหม่ 2561 ปีภาษี 2560 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา วางแผนลดหย่อนภาษี ภาษี คืออะไร ภาษี หมายถึง เงินที่เก็บจากประชาชน เพื่อนำไปพัฒนาประเทศ ซึ่งมี 2 ประเภท
Read More

ช้อปช่วยชาติ 2560 หักลดหย่อนภาษี ทดลองคำนวณภาษี

ช้อปช่วยชาติ 2560 หักลดหย่อนภาษี ทดลองคำนวณภาษี ช้อปช่วยชาติ 2560 หักลดหย่อนภาษี ทดลองคำนวณภาษี ถูกใจนักช้อปเต็ม ๆ สำหรับมาตรการช้อปช่วยชาติ 2560 กระตุ้นเศรษฐกิจส่งท้ายปี ซึ่งจะช่วยให้ผู้มีรายได้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสามารถนำค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าหรือบริการต่าง ๆ มาหักลดหย่อนภาษี 2560 ได้ตามจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท โดยปีนี้รัฐบาลใจดีขยายเวลาให้ช้อปปิ้งได้นานกว่าเดิม ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2560
Read More

สายนิวทรัล หรือ สายเส้นศูนย์ มาตรฐานสีของสายไฟ

สายนิวทรัล หรือ สายเส้นศูนย์ มาตรฐานสีของสายไฟ สายนิวทรัล หรือ สายเส้นศูนย์ (Neutral) สายนิวทรัล หรือ สายเส้นศูนย์ (Neutral) หมายถึง สายไฟเส้นหนึ่งในสองเส้น ที่มาจากการไฟฟ้า โดยเป็นสายเส้นที่เมื่อใช้ ไขควงลองไฟดู ไฟจะไม ่ติด โดยจะเป็น เส้นทางไหลกลับออกจากเครื่องใช้ไฟฟ้า สายนิวทรัลปกติจะต้องมีการต ่อลงดินเพื่อ การอ้างอิงให้มีแรงดันเป็นศูนย์ที่หม้อแปลง ของการไฟฟ้า มาตรฐานสีของสายไฟ มาตรฐานสีของสายไฟ สีของสายไฟจะถูกกำหนดให้เป็น
Read More

กำลังไฟฟ้าปรากฏ (Apparent Power)

กำลังไฟฟ้าปรากฏ (Apparent Power) กำลังไฟฟ้าปรากฏ (Apparent Power) กำลังไฟฟ้าปรากฏ (Apparent Power) คือ ผลคูณของแรงดันไฟฟ้ากับกระแส ไฟฟ้ามีหน่วยเป็นโวลต์แอมป์หรือวีเอ(VA)มัก ใช้เรียกขนาดกำลังไฟฟ้าของหม้อแปลงไฟฟ้า เควีเอ (kVA) หรือ Kilovolt Ampere เควีเอ (kVA) หรือ Kilovolt Ampere คือหน่วยของกำลังไฟฟ้าปรากฏเป็น หนึ่งพันวีเอ มักใช้เรียกขนาดหม้อแปลง เช่น 1
Read More